Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit

Welkom op de website cardiometabool.nl. Deze website en het bijbehorende instrument helpt u als zorgverlener om bij een combinatie van bepaalde cardiometabole aandoeningen de behandeling integraal op te pakken. Het instrument is gebaseerd op de bestaande richtlijnen voor de verschillende aandoeningen en vermeldt de juiste behandeling bij de specifieke comorbiditeit.

Het gaat hierbij om de volgende aandoeningen en/of risico’s:

 • overgewicht en obesitas
 • gestoorde glucoseregulatie
 • diabetes mellitus (DM)
 • hart- en vaatziekten (HVZ)
 • chronische nierschade (CNS)
 • hypertensie
 • dyslipidemie

Aan de slag in uw dagelijkse praktijk

Het instrument ‘uniforme aanpak’ kunt u op twee manieren inzetten:

 • ter ondersteuning bij het maken van een patiëntprofiel.  Na een inventarisatie van risicofactoren, bepaalt u welke aandoeningen bij de patiënt aan de orde zijn. Vervolgens worden de behandeladviezen voor de aandoening, voor de combinatie van aandoeningen of voor een geconstateerd risico getoond;
  óf
 • ter raadpleging van de behandeladviezen: u selecteert direct 1 of meerdere aandoeningen, en (indien van toepassing) het aanwezige matig of hoog risico op hart- en vaatziekten, waarna u direct inzage krijgt in de gecombineerde behandeladviezen.

Maak in het rechter zijmenu uw keuze.

Inventarisatie Behandeladviezen

Voor wie ?

Deze website is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij preventie en zorg voor mensen met de hiernaast genoemde aandoeningen. In het bijzonder voor diegenen die betrokken zijn bij de diagnostiek, bij het opstellen van het behandelplan/ individueel zorgplan en het evalueren en (zonodig) bijstellen daarvan: huisartsen, medisch specialisten, POH’ers, diabetesverpleegkundigen en vasculair verpleegkundigen.

Instructie

In de toelichting vindt u uitgebreide informatie over het doel, de doelgroep en de werkwijze van het instrument.